được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 53/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008.

được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 53/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008.

Theo đó, tập trung đầu tư áp dụng công nghệ cao vào một số ngành như ngành điện tử-tin học, cơ khí, luyện kim, hóa chất, chế biến thực phẩm, năng lượng. Nâng tỷ lệ đầu tư cho nghiên cứu phát triển trong các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao từ 0,2-0,3% doanh thu hiện nay lên 3,5-5,0% năm 2015 và 8-10% năm 2020, phấn đấu đạt tỷ lệ đầu tư đổi mới máy móc thiết bị từ 8-10% hiện nay lên 10-15% vào năm 2015 và trên 20% vào năm 2020. Chiến lược đưa ra định hướng phát triển cho 6 ngành công nghiệp nêu trên, các chính sách và giải pháp thực hiện chiến lược. Về tài chính, Nhà nước thực hiện miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu máy móc, trang thiết bị phục vụ đầu tư áp dụng công nghệ cao trong các dây chuyền sản xuất hiện có của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đầu tư áp dụng công nghệ cao được phép khấu hao máy móc, thiết bị nhanh hơn. Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ cao áp dụng tại Việt Nam, đồng thời tiếp tục hoàn thiện chính sách bán cổ phần cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân người nước ngoài đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển áp dụng công nghệ cao. Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc hoàn toàn kinh phí tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án áp dụng công nghệ cao, khuyến khích thực hiện các chương trình đào tạo phối hợp giữa các công ty có vốn đầu tư nước ngoài với các nhà cung cấp trong nước (các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa).

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article