được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định 59/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2008.

được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định 59/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2008.

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài được Chính phủ Việt Nam công nhận phải tuân thủ các tiêu chuẩn trong Danh mục ban hành kèm Quyết định này. Danh mục này được định kỳ xem xét cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Quyết định được đăng Công báo ngày 21/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article