Tranh chấp tên miền là tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự hoặc hoạt động thương mại có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng tên miền. Sử dụng tên miền là việc gắn tên miền đó với địa chỉ Internet (địa chỉ IP) của máy chủ đang hoạt động phục vụ các ứng dụng trên mạng, hoặc để bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu, tên dịch vụ, tên tổ chức khỏi bị chiếm dụng.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn việc giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” tại Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008.

Tranh chấp tên miền là tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự hoặc hoạt động thương mại có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng tên miền. Sử dụng tên miền là việc gắn tên miền đó với địa chỉ Internet (địa chỉ IP) của máy chủ đang hoạt động phục vụ các ứng dụng trên mạng, hoặc để bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu, tên dịch vụ, tên tổ chức khỏi bị chiếm dụng. Việc giải quyết tranh chấp tên miền được thực hiện thông qua thương lượng hòa giải, trọng tài, khởi kiện tại tòa án. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, tên miền đang có tranh chấp phải được giữ nguyên hiện trạng, không được phép trả lại, thu hồi, chuyển đổi nhà đăng ký tên miền v.v…Trường hợp biên bản hòa giait thành, quyết định đã có hiệu lực của trọng tài, của tòa án nêu rõ tên miền tranh chấp bị thu hồi cho phép Người khiếu kiện đăng ký sử dụng thì Người khiếu kiện được ưu tiên đăng ký trong vòng 10 ngày liên tục kể từ khi có hiệu lực pháp luật. Hết thời hạn này thì tên miền sẽ được cho đăng ký tự do.

Thông tư được đăng Công báo ngày 21/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article