Ngày 30/12/2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 91/2008/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Ngày 30/12/2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 91/2008/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Quy hoạch đưa ra mục tiêu cụ thể cho du lịch tại vùng Trung du miền núi Bắc Bộ (gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Sơn La, Hòa Bình): phấn đấu đến năm 2020, khách du lịch quốc tế đạt khoảng 1,6 triệu lượt người, khách du lịch nội địa đạt khoảng 12,5 triệu lượt người, đạt thu nhập khoảng 1.300 triệu USD. Thị trường du lịch nội địa: Hà Nội, đồng bằng sông Hồng, …thị trường quốc tế: Tây Âu, châu Á Thái Bình Dương. Sản phẩm dịch vụ gồm du lịch sinh thái, du lịch lịch sử-văn hóa, du lịch thể thao-mạo hiểm. Các điểm du lịch quốc gia dự kiến phát triển gồm: Chùa Tam Thanh, Động Nhị Thanh, Núi Vọng Phu, Núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang).

Quy hoạch nêu các biện pháp chủ yếu về tổ chức điều hành, về đầu tư phát triển để thực hiện. Nguồn vốn chủ yếu được huy động từ các thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước tham gia đầu tư, nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, tu bổ tôn tạo, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và cách mạng đặc biệt quan trọng hoặc đã được xếp hạng di tích Quốc gia. Các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố chỉ tiêu đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007-2010. Quy hoạch ban hành Danh sách các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020. Vị trí, quy mô, tổng mức vốn đầu tư của các dự án sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư phù hợp với nhu cầu và khả năng cân đối, huy động các nguồn lực của địa phương.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article