Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP nói trên.

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP nói trên.

Mọi ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định xin gửi về Phòng Xúc tiến Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 2 Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội, địa chỉ email: XuctienSME@business.gov.vn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article