Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ được áp dụng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia các hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ tại Việt Nam.

Ngày 30/12/2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTT quy định việc quản lý và thực hiện các hoạt động phát hiện, bảo vệ, thăm dò, khai quật các địa điểm khảo cổ, di tích và di vật khảo cổ trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia các hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ tại Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân khi phát hiện địa điểm khảo cổ, di vật khảo cổ có trách nhiệm bảo vệ, giữ nguyên hiện trạng địa điểm đó và kịp thời thông báo, giao nộp những di vật khảo cổ cho chính quyền địa phương hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Phòng Văn hóa và Thông tin nơi gần nhất. Chỉ những tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ quy định tại Điều 19 ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa, Điều 12 Nghị định số 86/2005/NĐ-CP và có giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ mới được phép tiến hành hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ. Người chủ trì việc thăm dò, khai quật khảo cổ phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Di sản Văn hóa.

Quyết định quy định cụ thể về thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ; trường hợp khai quật khẩn cấp, thủ tục cấp phép khai quật khẩn cấp; lập dự án khai quật khảo cổ; quy trình khai quật khảo cổ; đình chỉ thăm dò, khai quật khảo cổ v.v…Tổ chức, cá nhân phát hiện, tự nguyện giao nộp di vật khảo cổ cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì tùy theo giá trị của di vật được xét tặng giấy khen, bằng khen, huy chương và bồi hoàn chi phí phát hiện, bảo quản và được khen thưởng một khoản tiền theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP. Mọi hành vi vi phạm trong thăm dò, khai quật khảo cổ đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/1/2008 và có hiệu lực thi hành từ sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article