Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9 (từ 01/09 đến 15/09) đạt 9,03 tỷ USD, giảm 19,6% so với nửa cuối tháng 8/2012

Với kết quả đạt được trong 15 ngày đầu tháng 9/2012 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2012 đạt 157,14 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, xuất khẩu đạt 78,55 tỷ USD, tăng 19,4% và nhập khẩu là 78,59 tỷ USD, tăng 7,1%.

Biểu đồ: Diễn biến tình hình xuất khẩu, nhập khẩu theo kỳ từ ngày 01/01 đến ngày 15/92012

 

Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9  thâm hụt 91 triệu USD . Như vậy, tính đến hết ngày 15/9/2012 nhập siêu của cả nước là 32 triệu USD, bằng 0,04% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2012 đạt 4,47 tỷ USD, giảm 21,7% so với 15 ngày cuối tháng 8/2012.

Trong nửa đầu tháng 9/2012, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm 1,24 tỷ USD so với 15 ngày cuối tháng 8/2012, trong đó giảm mạnh nhất là các nhóm hàng: dệt may giảm 171 triệu USD; giày dép giảm 112 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 89 triệu USD; hàng thủy sản giảm 77 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng giảm 72 triệu USD; gạo giảm 69 triệu USD; phương tiện vận tải & phụ tùng giảm 67 triệu USD;…

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày

01/01/2012-15/9/2012 và so với cùng kỳ năm 2011

Đơn vị tính: Kim ngạch: Triệu USD, Tốc độ tăng:%

Stt

Tên hàng

Kim ngạch từ 01/1-15/9/2012

So với cùng kỳ năm 2011

Kim ngạch tăng

Tốc độ tăng

Tổng kim ngạch

78.553

12.753

19,4

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

43.122

12.217

39,5

1

Hàng dệt, may

10.459

770

8,0

2

Điện thoại các loại và linh kiện

7.977

4.399

123,0

3

Dầu thô

5.947

750

13,4

4

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

5.037

2.277

82,5

5

Giày dép các loại

4.972

574

13,1

6

Hàng thủy sản

4.186

139

3,4

7

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

3.895

1.246

47,0

8

Phương tiện vận tải và phụ tùng:

3.211

1.568

95,5

9

Gỗ và sản phẩm gỗ

3.184

533

20,1

10

Cà phê

2.762

594

27,4

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 2,48 tỷ USD,  giảm 22,5% so   với 15 ngày cuối tháng 8/2012, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của  khối FDI từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2012 lên 43,12 tỷ USD, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 54,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2012 đạt gần 4,56 tỷ USD, giảm 17,5%  so với 15 ngày cuối tháng 8/2012.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 9/2012 giảm 964 triệu USD so với nửa cuối tháng 8/2012; trong đó, phương tiện vận tải & phụ tùng giảm 467 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng giảm 150 triệu USD; điện thoại các loại & linh kiện giảm 84 triệu USD; xăng dầu giảm 71 triệu USD;

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày

01/01/2012-15/9/2012 và so với cùng kỳ năm 2011

Đơn vị tính: Kim ngạch: Triệu USD, Tốc độ tăng:%

Stt

Tên hàng

Kim ngạch từ 01/1-15/9/2012

So với cùng kỳ năm 2011

Kim ngạch tăng

Tốc độ tăng

Tổng kim ngạch

78.585

5.221

7,1

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

41.050

8.288

25,3

1

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

11.375

684

6,4

2

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

8.682

3.968

84,2

3

Xăng dầu các loại:

6.662

-501

-7,0

4

Vải các loại

4.784

40

0,8

5

Hàng hóa khác

4.517

-338

-7,0

6

Sắt thép các loại:

4.280

-178

-4,0

7

Chất dẻo nguyên liệu

3.305

11

0,3

8

Điện thoại các loại và linh kiện

3.217

1.676

108,7

9

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

2.152

63

3,0

10

Hóa chất

1.974

103

5,5

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 2,5 tỷ USD, giảm 7,4% so với 15 ngày cuối tháng 8/2012,  nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2012 lên 41,05 tỷ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 52,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article