Bộ Thông tin và Truyền thông có Thông tư số 11/2008/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý hỗ trợ phát triển và duy trì cung ứng dịch vụ viễn thông công ích phục vụ hoạt động đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân.

Ngày 26/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông tư số 11/2008/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý hỗ trợ phát triển và duy trì cung ứng dịch vụ viễn thông công ích phục vụ hoạt động đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân; áp dụng đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông theo Hợp đồng đặt hàng của Nhà nước về cung ứng dịch vụ viễn thông công ích cho ngư dân, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và các chủ tàu cá sở hữu tàu cá công suất máy từ 50 CV trở lên khi trang bị lần đầu máy thu phát sóng vô tuyến HF cho tàu đó.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ (cho doanh nghiệp vay vốn ưu đãi đầu tư phát triển hạ tầng, mạng lưới cung ứng dịch vụ viễn thông công ích cho ngư dân trên tàu cá, hỗ trợ chi phí duy trì các đài thông tin duyên hải cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc giữa tàu và bờ, chi phí duy trì hệ thống thu phát truyền dẫn thông tin cấp cứu và tìm kiếm cứu nạn trên biển). Điều kiện, thủ tục tạm ứng, thanh toán kinh phí được hỗ trợ thực hiện theo Hợp đồng đặt hàng và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính; hỗ trợ một lần chi phí trang bị máy thu phát sóng vô tuyến HF cho chủ tàu cá thông qua doanh nghiệp cung ứng dịch vụ (hồ sơ nhận hỗ trợ gồm: đơn xin hỗ trợ máy thu phát sóng vô tuyến HF – theo mẫu ban hành kèm Thông tư; Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực; hợp đồng giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và chủ tàu cá về cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại tàu-bờ).

Thông tư được đăng Công báo ngày 12/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article