Các khách sạn, khu vui chơi giải trí, cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền theo thỏa thuận khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo Chỉ thị, Quý I/2009 sẽ tổ chức tổng kiểm tra việc thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên quan trên phạm vi cả nước, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều vi phạm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tổ chức, cá nhân. Các khách sạn, khu vui chơi giải trí, cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền theo thỏa thuận khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cơ quan nhà nước, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm và gương mẫu thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng; đối với tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất khi khai thác các quyền của họ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article