Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14/1/2010 quy định việc nhập khẩu thuốc lá đối với thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế có giấy phép hoạt động theo quy định tại Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 14/1/2010, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BCTquy định việc nhập khẩu thuốc lá đối với thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế có giấy phép hoạt động theo quy định tại Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư quy định về hồ sơ cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán tại cửa hàng kinh doanh miễn thuế, nơi tiếp nhận hồ sơ, thời gian cấp phép, quy định về cảnh báo tác hại của thuốc lá và xử lý thuốc lá đã nhập khẩu tồn đọng, khó tiêu thụ hoặc hư hỏng, quá hạn, kém phẩm chất.

Thông tư được đăng Công báo ngày 3/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/2/2010; bãi bỏ Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998 hướng dẫn thi hành Quy chế về Cửa hàng kinh doanh miễn thuế; Thông tư số 28/1999/TT-BTM ngày 1/9/1999.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article