Ngày 31/12/2009, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 44/2009/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề điện công nghiệp đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề; áp dụng đối với các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề, đại học, cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề điện công nghiệp ttrình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

Ngày 31/12/2009, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 44/2009/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề điện công nghiệp đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề; áp dụng đối với các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề, đại học, cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề điện công nghiệp trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

Căn cứ Quy định này, Hiệu trưởng các trường chỉ đạo lập kế hoạch đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng thiết bị dạy nghề đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư.

Thông tư được đăng Công báo ngày 21/1/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article