được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 43/2009/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2009.

được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 43/2009/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2009.

Quy định này áp dụng đối với các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề hàn trình độ trung cấp, cao đẳng. Căn cứ vào Quy định này, Hiệu trưởng các trường tổ chức chỉ đạo lập kế hoạch đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng thiết bị dạy nghề đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư.

Thông tư được đăng Công báo ngày 20/1/2009 (các số 44-46), có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article