Ngày 14/12/2009, Liên Bộ Tài chính, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 235/2009/TTLT-BTC-BGTVT-BTTTT hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông.

Ngày 14/12/2009, Liên Bộ Tài chính, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 235/2009/TTLT-BTC-BGTVT-BTTTT hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông.

Thông tin trao đổi giữa các cơ quan bao gồm: số liệu hàng hóa xuất nhập khẩu, thông tin về doanh nghiệp vi phạm pháp luật hải quan, doanh nghiệp bỏ trốn, thông tin về doanh nghiệp vi phạm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, thông tin vi phạm pháp luật về người nộp thuế, thông tin về các doanh nghiệp được cấp phép vận tải đa phương thức, danh sách doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài được cấp giấy phép vận tải liên vận quốc tế v.v... Việc cung cấp, trao đổi thông tin giữa các bên là quan hệ hợp tác, phối hợp.

Thông tư được đăng Công báo ngày 6/1/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article