Ngày 12/11/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 216/2009/TT-BTC quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư ban hành Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế và quy định về thuế nhập khẩu đối với mặt hàng ôtô đã qua sử dụng. 

Ngày 12/11/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 216/2009/TT-BTC quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

Thông tư ban hành Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu (các sản phẩm thuộc nhóm động vật sống, thực vật, mỡ và dầu động vật, thực phẩm chế biến, khoáng sản, plastic, cao su và các sản phẩm bằng plastic, cao su, da các loại, gỗ và các mặt hàng từ gỗ, bột giấy, nguyên liệu và sản phẩm dệt, giày dép, máy và trang thiết bị cơ khí ...), Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế và quy định về thuế nhập khẩu đối với mặt hàng ôtô đã qua sử dụng. 

Thông tư được đăng Công báo ngày 4/1/2010 (từ số 09-20), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010; bãi bỏ Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 30/12/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các văn bản sửa đổi, bổ sung tên mã số, mức thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article