Vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề là những hành vi vi phạm các quy định về dạy nghề do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý nhưng không phải là tội phạm và theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính (vi phạm quy định về thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề, vi phạm quy định về hoạt động của cơ sở dạy nghề, vi phạm quy định về tuyển sinh, vi phạm quy định về in ấn, quản lý, cấp phát sử dụng văn bằng, chứng chỉ dạy nghề v.v…).

Ngày 31/12/2009, Chính phủ đã có Nghị định số 116/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề, hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề là những hành vi vi phạm các quy định về dạy nghề do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý nhưng không phải là tội phạm và theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính (vi phạm quy định về thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề, vi phạm quy định về hoạt động của cơ sở dạy nghề, vi phạm quy định về tuyển sinh, vi phạm quy định về in ấn, quản lý, cấp phát sử dụng văn bằng, chứng chỉ dạy nghề v.v…). Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là một năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong hai  hình thức xử phạt chính (cảnh cáo, phạt tiền) và tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm, còn có thể bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt bổ sung (tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không thời hạn quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập, giấy đăng ký hoạt động dạy nghề, tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính), các biện pháp khắc phục hậu quả (buộc hủy bỏ kết quả thi, buộc thu hồi văn bằng chứng chỉ đã cấp trái phép v.v…). Mức phạt tiền thấp nhất đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề là 200 ngàn đồng (đến 500 ngàn đồng) đối với hành vi vi phạm từ 5% đến dưới 10% số giờ học quy định cho mỗi môn học hoặc mođun; tuyển sai đối tượng tuyển sinh…, mức phạt tiền cao nhất là 40 triệu đồng (thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề mà chưa được cơ quan có thầm quyền cho phép).

Nghị định được đăng Công báo ngày 16/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2010; thay thế Nghị định số 73/2006/NĐ-CP ngày 31/7/2006 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article