Nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu nhưng bị thiệt hại toàn bộ không còn giá trị sử dụng sẽ được miễn thuế nhập khẩu, không thu giá trị gia tăng.

Ngày 18/12/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 237/2009/TT-BTC hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, tổn thất do nguyên nhân khách quan như bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Theo đó, nếu nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu bị thiệt hại toàn bộ không còn giá trị sử dụng sẽ được miễn thuế nhập khẩu, không thu giá trị gia tăng. Trong trường hợp bị thiệt hại một phần hoặc còn giá trị sử dụng, số thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng sẽ được giảm tương ứng với tỷ lệ tổn thất của nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu.

Hồ sơ miễn giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng gồm: công văn đề nghị miễn giảm, hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, Biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của các cơ quan chức năng tại địa bàn phát sinh thiệt hại, giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, cam kết của doanh nghiệp về việc không mua bảo hiểm cho lô hàng thiệt hai, các giấy tờ khác liên quan đến vụ việc, bảng kê danh mục tài liệu hồ sơ đề nghị miễn, giảm, không thu thuế.

Thủ tục, trình tự miễn giảm, không thu thuế được hướng dẫn ở Điều 5 của Thông tư.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/1/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article