Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử là hành vi do cá nhân, cơ quan, tổ chức cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định pháp luật về năng lượng nguyên tử mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 11/12/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2009/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử là hành vi do cá nhân, cơ quan, tổ chức cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định pháp luật về năng lượng nguyên tử mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với mỗi hành vi này, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa là 100.000.000 đồng. Ngoài hình thức xử phạt chính, tủy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung (tước quyền sẻ dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề đến 6 tháng, tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính), bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả (buộc di dời cơ sở bức xạ, buộc tái xuất tang vật vi phạm đã nhập khẩu...). Cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu moi chi phí cho việc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Nghị định được đăng Công báo ngày 24/12/2009, có hiệc lực thi hành từ ngày 1/2/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article