Ngày 19/12/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 48/2008/QĐ-BCT phê duyệt  Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị điện giai đoạn 2006-2015, tầm nhìn đến 2025.

Ngày 19/12/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 48/2008/QĐ-BCT phê duyệt  Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị điện giai đoạn 2006-2015, tầm nhìn đến 2025.

Quy hoạch nêu quan điểm và mục tiêu phát triển của ngành, quy hoạch phát triển sản phẩm, các giải pháp thực hiện quy hoạch. Đến năm 2010 đáp ứng 60% nhu cầu trong nước về các thiết bị điện đường dây và trạm biến áp, nâng dần tỷ lệ này lên trên 70% vào năm 2015, đến năm 2015 đáp ứng 55% nhu cầu trong nước về các loại động cơ điện và một số chủng loại máy phát điện thông dụng. Đến 2025 Việt Nam có thể sản xuất và cung ứng trọn bộ thiết bị điện trong các công trình đường dây điện và trạm biến áp. Tổng vốn đầu tư cho phát triển ngành giai đoạn 2006-2010 ước tỉnh khoảng 43 ngàn tỷ đồng, giai đoạn 2011-2015 khoảng 136 ngàn tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư chủ yếu là trong nước, kết hợp huy động từ các nguồn vốn tự có, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu công trình. Khuyến khích việc mua công nghệ sản xuất, nhãn mác thương mại nổi tiếng thế giới. Tăng ngân sách cho nghiên cứu khoa học công nghệ, cung cấp và bảo lãnh tín dụng cho việc ứng dụng công nghệ mới lĩnh vực thiết bị điện. Quy hoạch đưa ra Danh mục các dự án đầu tư chủ yếu của ngành sản xuất thiết bị điện đến năm 2015 (11 dự án đầu tư cho phát triển sản phẩm nhóm máy điện tĩnh, 13 dự án đầu tư cho phát triển sản phẩm nhóm máy điện quay, 10 dự án đầu tư cho phát triển sản phẩm nhóm khí cụ điện, 14 dự án đầu tư cho phát triển nhóm sản phẩm dây và cáp điện vật liệu điện, 28 dự án đầu tư cho phát triển sản phẩm khác).            

Quyết định trên được đăng Công báo ngày 1/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article