được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 47/2008/QĐ-BTC ngày 17/12/2008.

được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 47/2008/QĐ-BTC ngày 17/12/2008.

Quyết định đưa ra quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển, dự báo nhu cầu khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit, quy hoạch thăm dò, quy hoạch khai thác và chế biến, các giải pháp và chính sách chủ yếu thực hiện giải pháp, Danh mục các đề án thăm dò, dự án đầu tư khai thác, chế biến các khoáng chất nguyên liệu cao lanh, felspat, đá vôi trắng và magnezit giai đoạn 2008-2015, có xét đến năm 2025, Danh mục đề án thăm dò, khai thác và chế biến mỏ đá vôi trắng giai đoạn 2008-2015 (các dự án đã được cấp phép thăm dò, các dự án đã có ý kiến thoả thuận chủ trương).

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/1/2009, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article