Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý sai phạm đối với công chức, viên chức ngành hải quan khi đang thi hành công vụ, Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ ngày 10 tháng 9 năm 2012 ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra đột xuất trong ngành hải quan.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý sai phạm đối với công chức, viên chức ngành hải quan khi đang thi hành công vụ, Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ ngày 10 tháng 9 năm 2012 ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra đột xuất trong ngành hải quan.

Ngành Hải quan sẽ tiến hành giám sát, kiểm tra đột xuất khi có thông tin phản ánh của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, đơn thư tố cáo về sai phạm, tiêu cực, tham nhũng của công chức hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan; khi có dấu hiệu, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, làm trái, nhận tiền, vật chất ngoài quy định của công chức hải quan.

Việc giám sát, kiểm tra đột xuất sẽ được thực hiện theo phương thức không thông báo trước, không theo quy luật, bảo đảm bí mật, bất ngờ nhằm phát hiện quả tang các hành vi sai phạm của công chức ngành hải quan. Lực lượng kiểm tra có thể xâm nhập và thông qua chủ hàng, khách hàng, chủ phương tiện khi làm thủ tục hải quan để nắm thông tin, xác định vụ việc sai phạm tại các khâu nghiệp vụ liên quan đến công chức hải quan. Lực lượng kiểm tra, giám sát đột xuất có thể kiến nghị với cấp có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác và hình thức kỷ luật đối với công chức hải quan sai phạm (xét thấy vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, nếu để công chức tiếp tục công tác gây khó khăn cho kiểm tra, xác minh hoặc gây bức xúc dư luận). Lực lượng này được phối hợp với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hành khách xuất nhập khẩu, lực lượng chức năng liên quan như cơ quan công an, quản lý thị trường, thuế… để xác minh, làm rõ sai phạm của công chức hải quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2012 và thay thế các Quyết định số 1099/QĐ-TCHQ ngày 1/6/2009 ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra đột xuất trong ngành hải quan và Quyết định số 1743/QĐ-TCHQ ngày 7/9/2009 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1099/QĐ-TCHQ.

Minh Tú

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article