Bộ Tài chính đã có công văn số 11534/BTC-QLG ngày 28 tháng 8 năm 2012 thông báo tới các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu như hiện hành (thấp hơn Barem thuế quy định); mức trích Quỹ Bình ổn giá như hiện hành (300 đồng/lít,kg).

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, căn cứ đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; để góp phần kiềm chế giá bán không tăng quá cao; trên cơ sở thực hiện việc chia sẻ lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11534/BTC-QLG ngày 28 tháng 8 năm 2012 thông báo tới các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối:

- Tiếp tục giữ thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu như hiện hành (thấp hơn Barem thuế quy định); mức trích Quỹ Bình ổn giá như hiện hành (300 đồng/lít,kg);

- Tính giá cơ sở theo giá bình quân 30 ngày của giá xăng, dầu thành phẩm thế giới đến hết ngày 27/8/2012 tham chiếu công bố của bản tin Platt’s.

- Tạm thời chưa tính lợi nhuận định mức 300 đồng/lít, kg trong công thức tính giá cơ sở.

Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng. Việc điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tự quyết định vào thời điểm thích hợp phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP.  Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích bằng các hình thức thích hợp tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng trong bối cảnh giá xăng, dầu thế giới tăng buộc phải điều chỉnh tăng giá xăng, dầu trong nước.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối báo cáo việc quy định giá bán xăng, dầu trong nước của doanh nghiệp và việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá theo các quy định trên về Liên Bộ Tài chính ‑ Công Thương để Liên Bộ theo dõi, giám sát theo quy định.                        

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article