Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas), trong tám tháng đầu năm nay, ngành dệt may có mức xuất siêu tăng cao, đạt trên 5,3 tỉ đô la Mỹ.

Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas), trong tám tháng đầu năm nay, ngành dệt may có mức xuất siêu tăng cao, đạt trên 5,3 tỉ đô la Mỹ.

Vitas cho biết xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong tám tháng đầu năm nay ước đạt trên 10,8 tỉ đô la Mỹ, tăng trên 6%. Ngành này nhập khẩu 7,3 tỉ đô la Mỹ trong tám tháng đầu năm 2012, giảm trên 3%. Trong đó, nhập khẩu đầu vào phục vụ cho xuất khẩu dệt may là 5,5 tỉ đô la Mỹ, giảm trên 7%.

Theo đó, mặt hàng dệt may của Việt Nam có mức xuất siêu trên 5,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất siêu của cả năm 2011 đối với dệt may là 6,5 tỉ đô Mỹ.

Ngoài ra, tỷ lệ nội địa hoá của ngành ước đạt 49,5%, tăng trên 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức xuất siêu của ngành tăng cao, một phần là do giá nguyên liệu đầu vào năm nay giảm so với năm trước. Trong đó, theo Vitas, trong 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu bông của Việt Nam ước đạt 253,2 ngàn tấn, trị giá 561,2 triệu đô la Mỹ, tăng 16,6% về lượng và giảm 26,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bông nhập khẩu trong thời gian này giảm 36,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 2.217 đô la Mỹ/tấn (tức 2,2 đô la Mỹ/kg).

Ngoài ra, xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang một số thị trường chính vẫn tăng trưởng. Trong đó, xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Mỹ trong bảy tháng đầu năm đạt 4,2 tỉ đô la Mỹ (tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái), sang Nhật Bản đạt trên 1 tỉ đô la Mỹ (tăng trên 23%), và sang Hàn Quốc đạt 452 triệu đô la Mỹ (tăng trên 19%). Tuy nhiên, xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường EU đạt 1,3 tỉ đô la Mỹ, giảm gần 4%.

(Nguồn: http://thuongmai.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=106660:det-may-xuat-sieu-tren-53-ti-do-la-my&catid=150&Itemid=538 )

Thúy Quỳnh ST

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article