Vụ sản xuất 2011-2012, các nhà máy đường gặp nhiều khó khăn, vốn sản xuất phải chịu lãi suất cao, mức tiêu thụ nội địa chậm khiến lượng đường tồn kho lớn, giá đường giảm hơn so với năm trước… Vụ sản xuất 2012-2013 sẽ có nhiều thách thức, nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện năng lực sản xuất đã vượt so với nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Ngày 10 tháng 8 năm 2012, tại Hà Nội, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần đã chủ trì Hội nghị Tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2011-2012.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần đã có ý kiến như sau:

Vụ sản xuất 2011-2012, các nhà máy đường gặp nhiều khó khăn, vốn sản xuất phải chịu lãi suất cao, mức tiêu thụ nội địa chậm khiến lượng đường tồn kho lớn, giá đường giảm hơn so với năm trước… Vụ sản xuất 2012-2013 sẽ có nhiều thách thức, nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện năng lực sản xuất đã vượt so với nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Để sản xuất có hiệu quả, các nhà máy đường cần phải phấn đấu hạ giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình. Trong đó, tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Về sản xuất mía nguyên liệu:

… Giao Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai nhanh việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, thu hoạch mía; cùng các địa phương tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở và nông dân về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch.

Về thời gian vào vụ sản xuất, thu hoạch và thu mua mía:

Hiệp hội Mía đường Việt Nam phối hợp với các địa phương chỉ đạo, xử lý vấn đề tranh mua, tranh bán và giá mua mía. Các nhà máy đường rà soát, thực hiện các biện pháp đồng bộ để giảm tổn thất trong thu hoạch mía; triển khai thực hiện nghiêm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng mía nguyên liệu QCVN 01-98:2012/BNNPTNT, chấm dứt tình trạng mua mía xô, đảm bảo chất lượng mía đưa vào chế biến.

Về sản xuất của các nhà máy:

Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối phối hợp Hiệp hội Mía đường Việt Nam rà soát năng lực của các nhà máy, đề xuất kế hoạch sản xuất các chủng loại đường với cơ cấu hợp lý, phù hợp với thị trường. Các nhà máy thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu suất tổng thu hồi và chất lượng sản phẩm giảm giá thành sản xuất.

Về thương mại

Nghiên cứu phương thức thích hợp tiến tới đấu thầu hạn ngạch nhập khẩu đường hàng năm, tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp, đồng thời ổn định mặt bằng giá cả trong nước. Chính quyền các địa phương tăng cường công tác chống buôn lậu, xử lý từ gốc, tập trung triệt phá các đầu nậu buôn lậu đường. Hiệp hội Mía đường Việt Nam cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác chống buôn lậu đường.

Xây dựng chiến lược phát triển, các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cho ngành đường

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất với Chính phủ xây dựng Nghị định về sản xuất kinh doanh mía đường trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013; giao Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; Hiệp hội Mía đường Việt Nam, các địa phương và các doanh nghiệp cần quan tâm phối hợp trong quá trình xây dựng, hoàn thiện văn bản nêu trên...

Độc giả quan tâm có thể theo dõi toàn văn Ý kiến kết luận của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2011-2012 tại Thông báo số 4157/TB-BNN-VP  ngày 27 tháng 8 năm 2012.

                   Phong Lâm

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article