Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chuẩn bị dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chuẩn bị dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực cho Chính phủ trong việc xây dựng và quản lý một Chương trình Đổi mới sâu sắc tại Việt Nam, qua đó tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc đề xuất các giải pháp đổi mới hướng tới lợi ích của nhóm người nghèo, người thu nhập thấp.

Hiện tại, Tiểu dự án đang tiến hành tuyển chọn chuyên gia tư vấn cá nhân có kinh nghiệm phù hợp để hỗ trợ Ban quản lý Tiểu dự án xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi và các tài liệu, hoạt động khác chuẩn bị cho dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp”.

Các vị trí tuyển dụng bao gồm:

  1. Chuyên gia tư vấn trong nước về phân tích tổng quan kinh tế.
  2. Chuyên gia tư vấn trong nước về phân tích ngành.
  3. Chuyên gia tư vấn trong nước về xây dựng quy định quản lý tài chính và sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án.
  4. Chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ nhóm nghiên cứu xác định Thách thức phát triển quốc gia.
  5. Chuyên gia tư vấn trong nước về phân tích ngành và hỗ trợ Viện Dược Liệu và Bệnh viện Y học cổ truyền
  6. Chuyên gia tư vấn trong nước phân tích ngành và hỗ trợ Quỹ Đổi mới khoa học công nghệ quốc gia
  7. Chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
  8. Tư vấn trong nước về khung khổ quản lý môi trường và xã hội 

Điều khoản giao việc của vị trí nêu trên được đăng tải kèm theo thông báo này.

Các ứng viên quan tâm có thể gửi Thư đăng ký tuyển dụng, Lý lịch khoa học (CV) kèm các bản sao bằng cấp, chứng chỉ liên quan qua thư điện tử (email) đến địa chỉ:  viip.project@gmail.com  hoặc trực tiếp gửi hồ sơ đến Ban Quản lý Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp (Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội).

Thời gian nhận CV: Từ ngày 20/8/2012 đến 17h00 ngày 31/8/2012.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Lệ Quyên

Ban quản lý Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp

Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 080 44932

DĐ: 091 661 2283

Email: viip.project@gmail.com

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article