Ngày 18/8/2012, tại địa bàn tỉnh Hà Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ phố hợp với UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị “Ứng dụng KH&CN phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm chủ lực vùng Đồng bằng sông Hồng”.

Ngày 18/8/2012, tại địa bàn tỉnh Hà Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ phố hợp với UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị “Ứng dụng KH&CN phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm chủ lực vùng Đồng bằng sông Hồng”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tham dự và chủ trì Hội nghị. Đại diện của đơn vị tổ chức ông Nghiêm Vũ Khải,Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.  Ngoài ra, Hội nghị cũng có sự góp mặt của đại diện nhiều cơ quan tổ chức có liên quan như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương; Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Lãnh đạo của một số tỉnh thành và Lãnh đạo Sở KH&CN của 11 tỉnh/ thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và đại diện của một số viện nghiên cứu, trường đại học, cũng như một số doanh nghiệp trong vùng.

Hội nghị tập trung tổng kết kết quả nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong các lĩnh vực quan trọng như: nông nghiệp, công nghiệp và một số lĩnh vực là thế mạnh của Vùng; đánh giá về vai trò của KH&CN đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của từng địa phương nói riêng và của cả Vùng nói chung. Từ đó, Hội nghị đã đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ nghiên cứu phát triển KH&CN và ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong Vùng để đạt được hiệu quả hơn.

Về nông nghiệp, nhờ áp dụng KH&CN trong việc lai tạo giống cây trồng và vật nuôi, cũng như quy trình công nghệ sản xuất phù hợp với đặc điểm riêng về thổ nhưỡng của Vùng.  Các chương trình lớn như: CHương trình Nông thôn miền núi,  Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ… đã giúp nhiều địa phương và doanh nghiệp trong vùng ĐBSH nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

Về công nghiệp, cơ khí chế tạo đã có những bước tiến bộ trong việc áp dụng công nghệ thiết kế hiện đại. Tiêu biểu: thiết kế tàu trọng tải 54.000 tấn, tàu chở dầu thô  100.000 tấn, thiết kế máy biến áp công suất 220kv – 250MVA đạt tiêu chuẩn Châu Âu, cổng trục 750 tấn,…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong nghiên cứu phát triển KH&CN nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh như trên, hoạt động nghiên cứu KH&CN vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: nhiều địa phương và doanh nghiệp chưa cọi nghiên cứu, phát triển KH&CN là chính sách hàng đầu và chưa quan tâm đầy đủ đến việc này. Do vậy, hoạt động nghiên cứu KH&CN vẫn chủ yếu chỉ được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước, việc phân bổ và sử dụng vốn đầu tư phát triển ở nhiều địa phương chưa đúng mục đích và chưa hiệu quả.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng thể hiện mối quan ngại về vai trò của KH&CN trong sự phát triển của kinh tế - xã hội của địa phương; đặc biệt là cho đến nay vẫn chưa hình thành được thị trường khoa học - công nghệ để kết nối “cung” và “cầu”, trong đó nhấn mạnh việc hợp tác giữa doanh nghiệp, địa phương với các viện nghiên cứu và trường đại học.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận 4 vấn đề lớn cần tập trung giải quyết:

  1. Một là, xác định sản phẩm KH&CN chủ lực của các địa phương phải gắn với sản phẩm KH&CN chủ lực của ngành và toàn quốc;
  2. Hai là, xác định cơ chế giao nhiệm vụ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế ở các ngành, các địa phương; xác định nhiệm vụ nghiên cứu về khoa học xã hội nhân văn;
  3. Ba là, quy hoạch lại hệ thống các cơ quan nghiên cứu khoa học cả nước, khuyến khích các trường đại học thành lập các trung tâm nghiên cứu để tập trung nghiên cứu và đưa sản phẩm nghiên cứu đến với cuộc sống;
  4. Bốn là, kết nối giữa cung và cầu trong thị trường KH&CN và phát triển sản xuất.

Tổng kết Hội nghị, Phó Thủ tướng cho rằng các địa phương vẫn chưa áp dụng được KH&CN trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển các sản phẩm chủ lực của từng địa phương. Phó Thủ tướng đề xuất lập một Trang tin điện tử thí điểm để các viện nghiên cứu đăng tải kết quả nghiên cứu để các địa phương, doanh nghiệp tìm hiểu và đặt hàng.

Hiện nay 11 tỉnh, thành phố Vùng ĐBSH đã xây dựng và đang triển khai thực hiện Đề án ứng dụng KH&CN phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế các sản phẩm chủ lực địa phương. Kết quả thực hiện Đề án bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Một số sản phẩm chủ lực đã tạo được thương hiệu và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường như: Vải thiều Thanh Hà; Nhãn lồng Hưng Yên; Chuối ngự Đại Hoàng, Rau sắng, Gà Móng Tiên Phong,... của tỉnh Hà Nam; Đồ mộc Ninh Phong, Đá mỹ nghệ Ninh Vân, Cói và rượu Kim Sơn, dê núi,... của tỉnh Ninh Bình; Máy biến áp công suất đến 220 kV- 250 MVA đạt tiêu chuẩn Châu Âu, các sản phẩm động cơ điện,... của các doanh nghiệp tại Hà Nội; các loại sơn tàu biển, sơn giao thông của doanh nghiệp tại Hải Phòng...

Minh Tú

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article