Ngày 30 tháng 7 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/NQ-CP về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

Ngày 30 tháng 7 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/NQ-CP về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), hợp tác xã được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012. Số vốn làm căn cứ xác định DNNVV là tổng nguồn vốn được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán lập ngày 31 tháng 12 năm 2011 của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ ngày 1 tháng 01 năm 2012 thì số vốn làm căn cứ xác định DNNVV là vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và từ hoạt động xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội cũng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012. Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm là số thuế tính trên thu nhập cuả hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và từ hoạt động xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội. Các DNNVV kinh doanh xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012.

Miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ cá nhân cung ứng suất ca ăn cho công nhân.

Cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1 tháng 7 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article