Theo Thông cáo báo chí số 35/2012:BIDV của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), để thúc đẩy hoạt động cho vay ngắn hạn nhằm hỗ trợ khách hàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở cân đối nguồn vốn, từ ngày 22/8/2012, BIDV dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn VND.

Theo Thông cáo báo chí số 35/2012:BIDV của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), để thúc đẩy hoạt động cho vay ngắn hạn nhằm hỗ trợ khách hàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở cân đối nguồn vốn, từ ngày 22/8/2012, BIDV dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn VND.

Đối tượng áp dụng là các khoản vay phát sinh mới của khách hàng được định hạng tín dụng theo tiêu chí đánh giá của BIDV từ hạng A trở lên. Khoản tín dụng này không dành cho các khoản vay bất động sản và chứng khoán.

Lãi suất cho vay ngắn hạn được áp dụng mức lãi suất sàn 9%/năm kể từ ngày giải ngân của khoản vay đến hết ngày 31/12/2012. Sau thời hạn trên, lãi suất áp dụng cho các khoản vay này sẽ áp dụng cơ chế lãi suất thông thường ngay sau thời điểm 31/12/2012.

Việc BIDV dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn với lãi suất sàn 9%/năm tiếp tục thể hiện tấm lòng chung tay với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp góp phần ổn định và phát triển kinh tế, an sinh xã hội của đất nước.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Thương hiệu và Quan hệ công chúng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV)

Điện thoại: 04. 22205256

(Nguồn http://bidv.com.vn/Tin-tuc-su-kien/Thong-tin-bao-chi/Th--244;ng-tin-b--225;o-ch--237;-so-35-2012--BIDV-.aspx ).

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article