Hiện nay, VietinBank đang triển khai chương trình: “Gói ưu đãi lãi suất 2000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp vi mô” áp dụng đối với khoản vay được giải ngân từ ngày 20/07/202 đến hết ngày 31/10/2012.

Hiện nay, VietinBank đang triển khai chương trình: “Gói ưu đãi lãi suất 2000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp vi mô” áp dụng đối với khoản vay được giải ngân từ ngày 20/07/202 đến hết ngày 31/10/2012 với nội dung như sau:

- Mức ưu đãi lãi suất: tối đa 2%/năm so với lãi suất cho vay thông thường.

- Thời gian ưu đãi lãi suất: tối đa 3 tháng kể từ ngày giải ngân, nhưng không muộn hơn 31/12/2012.

A. Điều kiện cấp tín dụng

1. Cấp tín dụng ngắn hạn VNĐ đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh (SXKD).

2. Doanh nghiệp vi mô có tổng nguồn vốn (tổng tài sản) trên báo cáo tài chính (BCTC) gần nhất không quá 20 tỷ đồng, hoặc tổng doanh thu thể hiện trên BCTC của năm trước liền kề thời điểm cấp tín dụng không quá 60 tỷ đồng.

3. Có trụ sở giao dịch chính cùng địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nơi ngân hàng cấp tín dụng (NHCTD) đóng trụ sở.

4. Về tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Có tín nhiệm trong quan hệ tín dụng và không có nợ xấu tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào, không còn nợ đã xử lý rủi ro bằng nguồn dự phòng tại thời điểm xem xét cấp tín dụng.

- Hoạt động kinh doanh hiệu quả trong năm trước liền kề thời điểm cấp tín dụng, tình hình tài chính và năng lực quản lý tốt-Doanh nghiệp có thời gian hoạt động kinh doanh (dựa trên giấy đăng ký kinh doanh) và/hoặc Chủ DN có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của DN tối thiểu 24 tháng tính đến thời điểm cấp tín dụng.

5. Có phương  án sản xuất kinh doanh khả thi, có hiệu quả, xác định được nguồn trả nợ và phù hợp với quy định pháp luật.

6.  Khách hàng được Vietinbank chấm điểm và xếp hạng tín dụng từ hạng BB trở lên của kỳ liền kề trước thời điểm cấp tín dụng.

7. Khách hàng phải cam kết với NHCTD:

 - Cung cấp đầy đủ, kịp thời và chịu trách nhiệm về tính trung thực của BCTC và các tài liệu có liên quan đến hoạt động SXKD.

- Mở TKTG tại VietinBank và cam kết sử dụng tài khoản thực hiện các giao dịch thanh toán liên quan đến hoạt động SXKD.

- Tập trung sử dụng các sản phẩm dịch vụ do VietinBank cung cấp (tiền gửi, thanh toán…).

- Chuyển doanh thu từ hoạt động kinh doanh (bao gồm cả tiền mặt và chuyển khoản) qua tài khoản mở tại Vietinbank tối thiểu tương ứng tỷ lệ cấp tín dụng của NHCTD so với tổng nhu cầu cấp tín dụng của doanh nghiệp.

8. Điều kiện về tài sản đảm bảo:

VietinBank chỉ nhận TSBĐ chắc chắn của doanh nghiệp xin cấp tín dụng và/hoặc của các thành viên, người thân của các thành viên trong Ban giám đốc, như  các tài sản có tính thanh khoản cao,  nhà và đất ở tại vị trí thuận lợi, dễ chuyển nhượng.

9. Mức cấp tín dụng tối đa: 7 tỷ đồng.

10. Thời hạn cấp tín dụng: tối đa 12 tháng.

B. Hồ sơ

1. Hồ sơ pháp lý:

Quyết định thành lập (nếu pháp luật quy định phải có).

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ trường hợp pháp luật không hoặc chưa quy định phải đăng ký kinh doanh).

Giấy phép kinh doanh có điều kiện, chứng chỉ hành nghề (nếu pháp luật quy định phải có).

Quyết định bổ nhiệm hoặc Nghị quyết (biên bản) bầu người quản lý cao nhất, người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng và được phê duyệt của cấp có thẩm quyền (nếu pháp luật có quy định).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã; Quy chế tài chính đối với Tổng công ty /Công ty mẹ và các đơn vị thành viên (nếu có); Nghị quyết của hội đồng cổ đồng/hội đồng quản trị /hội đồng thành viên /đại hội xã viên giao quyền cho tổng giám đốc/giám đốc /chủ nhiệm ký kết các tài liệu, thủ tục liên quan đến vay vốn, bảo đảm tiền vay cho ngân hàng (nếu điều lệ không quy định).

Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ về nhân thân khác có giá trị tương đương của chủ doanh nghiệp tư nhân, đại diện tổ hợp tác, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Các tài liệu khác có liên quan.

2. Hồ sơ đề nghị cấp tín dụng:

Giấy đề nghị cấp tín dụng.

Báo cáo tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng tại thời điểm gần nhất với thời điểm cấp tín dụng.

Các tài liệu, thông tin khác theo yêu cầu của VietinBank.

3. Hồ sơ tài sản đảm bảo:

Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản đảm bảo.

Trên đây là thông tin chương trình ưu đãi, các điều kiện cơ bản của chương trình cấp tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Chăm sóc Khách hàng, Ngân hàng Công thương Việt Nam

Điện thoại: 1900 55 88 68
Email: contact@vietinbank.vn

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article