Theo Kế hoạch, đến năm 2015, Vĩnh Long sẽ thu hút được 45 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó vốn đầu tư từ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước là 25 ngàn tỷ đồng, vốn đầu tư của hộ gia đình và các tổ chức khác là 20 ngàn tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư  trực tiếp nước ngoài (vốn FDI) 5, 5 ngàn tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình thu hút vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2015 (Kế hoạch).

Theo Kế hoạch, đến năm 2015, Vĩnh Long sẽ thu hút được 45 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó vốn đầu tư từ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước là 25 ngàn tỷ đồng, vốn đầu tư của hộ gia đình và các tổ chức khác là 20 ngàn tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư  trực tiếp nước ngoài (vốn FDI) 5, 5 ngàn tỷ đồng.

Dự kiến trên địa bàn tỉnh có thêm 1.900 doanh nghiệp thành lập mới, lũy kế đến năm 2015 toàn tỉnh có 4.467 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 17.061 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ thành lập tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (huyện Trà Ôn) là 5,5%. Ưu tiên mời gọi đầu tư để lắp đầy 02 Khu công nghiệp hiện có là Hòa Phú giai đoạn II và Khu công nghiệp Bình Minh, làm cơ sở cho việc đầu tư mới từ 02 đến 03 Khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp theo quy hoạch. Đồng thời, chú ý các dự án lớn như: Trung tâm Thương mại, xây dựng Khu đô thị mới, các cơ sở hạ tầng về Du lịch, hạ tầng công nghiệp… Tiếp tục tăng cường xúc tiến, mời gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các ngành, lĩnh vực, có lợi thế của tỉnh. Chú ý các tập đoàn đa quốc gia (TNCs) và những dự án lớn có công nghệ cao như: điện tử, công nghiệp chế tạo, công nghệ hỗ trợ nhưng phải đảm bảo môi sinh, môi trường. Khuyến khích sự liên kết, liên doanh phối hợp giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Để thực hiện Kế hoạch, một trong các giải pháp của Chương trình  trình thu hút vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2015 là thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của tỉnh, xây dựng cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư vào tỉnh đối với các ngành, lĩnh vực mà Nhà nước không đầu tư hoặc chưa có khả năng đầu tư. Đồng thời, đôn đốc các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong các khu, cụm, tuyến công nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng theo tiến độ cam kết đầu tư đã được cấp phép để tạo động lực mới đưa vào sản xuất kinh doanh. Đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cần làm tốt những vấn đề như: nhân rộng mô hình thành công, liên kết tạo thế mạnh cho từng vùng để từ đó phát triển vùng nguyên liệu sạch, an toàn và từng bước có kế hoạch đưa những giống cây mới có năng suất cao, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng để duy trì sự ổn định của vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp trong xuất khẩu để thực sự là động lực thúc đẩy mạnh mẽ chương trình công nghiệp, nông nghiệp nông thôn.

Một giải pháp nữa để thực hiện Chương trình là tăng cường công tác xúc tiến đ ầu tư chính sách hỗ trợ doanh nghiệp , trong đó có việc xây dựng một chiến lược tổng thể các hoạt động xúc tiến trên cơ sở tính đến mục tiêu phát triển kinh tế toàn diện của tỉnh, xúc tiến quảng bá thương hiệu “Vĩnh Long” trên thị trường.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cũng là biện pháp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long lựa chọn để thực hiện Chương trình với nội dung xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin cũng như tin học hóa trong hoạt động của cơ quan Nhà nước nhằm trao đổi thông tin hai chiều giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt phải chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký kinh doanh, thủ tục đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, khởi sự doanh nghiệp....

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hàng năm tổ chức ít nhất một lần các hội thảo, hội nghị với doanh nghiệp, nhà đầu tư để nhận biết ý kiến của các doanh nghiệp về môi trường đầu tư trong tỉnh, trên cơ sở đó có những chính sách cải thiện phù hợp. Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm xúc tiến Thương mại vận động, hỗ trợ các DN tham gia các cuộc triển lãm, hội chợ giới thiệu và trưng bày sản phẩm để giới thiệu với khách hàng trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh các hoạt động tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường và xuất khẩu… Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nông thôn và làng nghề truyền thống thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến ngư và các chương trình trọng điểm khác. Cục Thuế tỉnh triển khai các quy định, chính sách ưu đãi, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thu từ đất cho các doanh nghiệp theo quy định pháp luật để các doanh nghiệp được hưởng theo chế độ quy định.

Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article