Theo số liệu của cơ quan thống kê, trong tháng 7/2012 kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 9,6 tỷ USD, giảm nhẹ so với tháng 6 (9,89 tỷ USD). Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 9,5 tỷ USD, giảm  29 triệu USD so với tháng 6/2012. Như vậy, tháng 7, cả nước xuất siêu được 100 triệu USD.

Theo số liệu của cơ quan thống kê, trong tháng 7/2012 kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 9,6 tỷ USD, giảm nhẹ so với tháng 6 (9,89 tỷ USD). Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 9,5 tỷ USD, giảm  29 triệu USD so với tháng 6/2012. Như vậy, tháng 7, cả nước xuất siêu được 100 triệu USD.

Tháng 7, cả nước có 02 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, gồm hàng dệt may (1,4 tỷ USD), điện thoại các loại và linh kiện (1,2 tỷ USD). Cũng trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu dầu thô đạt 975 triệu USD, cao hơn mức 809 triệu USD của tháng 6. Kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác trong tháng 7 đạt tới 1,35 tỷ USD, điện tử, máy tính và linh kiện đạt 1,05 tỷ USD, xăng dầu đạt 630 triệu USD.

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2012, cả nước chỉ nhập siêu 58 triệu USD, trong đó, sáu tháng đầu năm 2012 mức nhập siêu của cả nước là 158 triệu USD. Đây là mức nhập siêu thấp kỷ lục so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây.

Trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu của 13 nhóm hàng hóa đã vượt 1 tỷ USD. Đứng đầu về xuất khẩu là hàng dệt may với 8,235 tỷ USD, kế đến là điện thoại các loại và linh kiện với 6,23 tỷ USD, dầu thô: 4,722 tỷ USD, thủy sản: 3,382 tỷ USD.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article