Ngày 17 tháng  7 năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu; này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu tại Việt Nam.

Ngày 17 tháng  7 năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BTTTTquy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu; này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu tại Việt Nam.

Theo đó, có tới 15 nhóm hàng là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam.

Thông tư quy định rõ: Danh mục các sản phẩm công nghệ thông tin cấm nhập khẩu  được lập dựa trên cơ sở Danh mục hàng hóa và Mã số H.S trong Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Danh mục chỉ cấm nhập khẩu những hàng hóa có mã số H.S 8 số. Những mã H.S 4 số và 6 số trong Danh mục cấm nhập khẩu chỉ có tác dụng làm rõ nội dung thông tin về chủng loại hàng hóa được quy định cấm bởi mã HS 8 số. Linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, phụ tùng đã qua sử dụng của các loại sản phẩm thuộc Danh mục cấm nhập khẩu cũng bị cấm nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2012. Thông tư này thay thế Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ Thông tin và Truyền thông trái với Thông tư này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article