Ngày 13/1/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2010/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe.

Ngày 13/1/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2010/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe. Khi nhập khẩu, doanh nghiệp phải xuất trình giấy xác nhận của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/2/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article