Ngày 31/12/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2009/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, mức phạt, thủ tục và các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng hình thức xử lý tạm thời đình chỉ hoạt động, buộc di dời, cấm hoạt động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng quy định tại Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường; biện pháp công khai thông tin về tình hình ô nhiễm và vi phạm pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngày 31/12/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2009/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, mức phạt, thủ tục và các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng hình thức xử lý tạm thời đình chỉ hoạt động, buộc di dời, cấm hoạt động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng quy định tại Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường; biện pháp công khai thông tin về tình hình ô nhiễm và vi phạm pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nghị định ban hành 05 mẫu biên bản và 14 mẫu quyết định để sử dụng trong quá trình xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định được đăng Công báo ngày 18/1/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2010 và thay thế Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 25/2/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article