Ngày 18/12/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 38/2009/TT-BCT thực hiện Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc.

Ngày 18/12/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 38/2009/TT-BCT thực hiện Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc.

Thông tư được đăng Công báo ngày 7/1/2010, có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article