Danh mục bổ sung 3 giống lúa, 2 giống ngô và 1 giống hoa được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 61/2009/TT-BNNPTNT ngày 1/10/2009.

Danh mục bổ sung 3 giống lúa, 2 giống ngô và 1 giống hoa được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 61/2009/TT-BNNPTNT ngày 1/10/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/10/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article