Ngày 25/11/2009, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 41/2009/QH12 chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, gồm 2 nhà máy, mỗi nhà máy có 2 tổ máy để cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nước và tỉnh Ninh Thuận. 

Ngày 25/11/2009, Quốc hội đã thông qua  Nghị quyết số 41/2009/QH12 chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, gồm 2 nhà máy, mỗi nhà máy có 2 tổ máy để cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nước và tỉnh Ninh Thuận.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (được khởi công xây dựng vào năm 2014, đưa tổ máy đầu tiên vận hành vào năm 2020) đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận số 2 đặt tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Tổng mức đầu tư dự kiến 200.000 tỷ đồng.

Nghị quyết được đăng Công báo ngày 16/12/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article