Ngày 12/12/2008, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 17/2008/TT-BCT hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư.

Ngày 12/12/2008, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 17/2008/TT-BCT hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư. Thương nhân nhập khẩu hàng hóa trong Danh mục này phải có giấy phép nhập khẩu tự động do Bộ Công thương cấp. Giấy phép này được cấp dưới hình thức xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu cho mỗi lô hàng. Đơn này được trình cho cơ quan Hải quan cùng với bộ hồ sơ nhập khẩu theo quy định hiện hành khi làm thủ tục nhập khẩu.

Hồ sơ đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động gồm: đơn đăng ký nhập khẩu tự động (mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm Thông tư này), Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng nhập khẩu, L/C hoặc chứng từ thanh toán hoặc xác nhận thanh toán qua ngân hàng (theo mẫu tại Phụ lục số 03, vận đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng. Hồ sơ được gửi về trụ sở Bộ Công thương, số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội/trụ sở cơ quan đại diện Bộ Công thương: 45 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Giấy phép nhập khẩu tự động được cấp trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công thương nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của thương nhân.

Quyết định  được đăng Công báo ngày 16/12/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Giấy phép nhập khẩu tự động được Bộ Công thương cấp trước ngày 1/1/2009 theo Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT ngày 1/8/2008 của Bộ Công thương tiếp tục có giá trị thực hiện theo nội dung đã xác định.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article