Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 10,2%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,9%/năm, lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 10,8%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,9%/năm.

Theo Quyết định số 114/2008/QĐ-BTC ngày 5/12/2008 của Bộ Tài chính, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 10,2%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,9%/năm, lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 10,8%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,9%/năm. Mức chênh lệc  lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 3%/năm, đối với dự án vay vốn bằng đồng ngoại tệ là 0,75%/năm.

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 52/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệc lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article