Điều kiện để xe ôtô có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam: 1) về xe, gồm: là loại xe ôtô chở người; thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, đã được đăng ký và gắn biển số nước ngoài; có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới còn hiệu lực; 2) về người: người lái xe là người có quốc tịch của quốc gia thực hiện quy tắc giao thông đi bên trái và vượt xe về bên phải, có Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển.

Ngày 1/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2009/NĐ-CP quy định về việc tham gia giao thông của người lái xe là người nước ngoài và xe ôtô chở người của người nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Điều kiện để xe ôtô có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam: 1) về xe, gồm: là loại xe ôtô chở người; thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, đã được đăng ký và gắn biển số nước ngoài; có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới còn hiệu lực; 2) về người: người lái xe là người có quốc tịch của quốc gia thực hiện quy tắc giao thông đi bên trái và vượt xe về bên phải, có Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển. Tổ chức, cá nhân có công hàm của Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ tại Việt Nam gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị và nêu rõ lý do cho phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam kèm theo bản sao các loại giấy tờ đáp ứng các điều kiện nêu ở trên. Văn bản chấp thuận được Bộ Giao thông vận tải cấp sau 05 ngày làm việc. Trường hợp từ chối, Bộ Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời trong vòng 03 ngày làm việc và nêu rõ lý do.

Nghị định được đăng Công báo ngày 9/10/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article