Việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 6/10/2009,

Ngày 6/10/2009, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BCA-BNG hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về giấy tờ dùng làm căn cứ để cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu, cấp giấy thông hành; việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu; thời hạn của hộ chiếu; việc khai báo mất hộ chiếu và việc xử lý của cơ quan đại diện Việt Nam; việc cấp giấy thông hành.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/10/2009, có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký; thay thế Thông tư liên tịch số 03/2002/TTLT-CA-NG ngày 29/10/2002 của hai Bộ hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 3/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article