Ngày 25/11/2009, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 40/2009/QH12 chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Lai Châu để cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần cùng với các nhà máy thủy điện trên sông Đà phục vụ chống lũ về mùa mưa, cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu, tỉnh Điện Biên và cả vùng Tây Bắc.

Ngày 25/11/2009, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 40/2009/QH12 chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Lai Châu để cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần cùng với các nhà máy thủy điện trên sông Đà phục vụ chống lũ về mùa mưa, cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu, tỉnh Điện Biên và cả vùng Tây Bắc.

Dự án gồm hai dự án thành phần chính là công trình thủy điện và di dân tái định cư. Địa điểm xây dựng đập và nhà máy thủy điện Lai Châu: xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, Lai Châu. Thời gian và lộ trình thực hiện: khởi công xây dựng nhà máy cuối năm 2010, phát điện tổ máy số 1 vào năm 2016, hoàn thành công trình vào năm 2017. Dự kiến tổng mức đầu tư 32.600 tỷ đồng. Dự án được áp dụng cơ chế, chính sách đã phát huy hiệu quả tốt trong quá trình thực hiện Dự án thủy điện Sơn La.

Nghị quyết được đăng Công báp ngáy 16/12/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article