Việc xây dựng sân golf phải đảm bảo phân bổ hợp lý trên các vùng và cả nước, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thể thao, dịch vụ của các địa phương, tạo việc làm và tăng thu ngân sách nhà nước, đảm bảo phát triển hiệu quả và bền vững.

Ngày 26/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1946/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, việc xây dựng sân golf phải đảm bảo phân bổ hợp lý trên các vùng và cả nước, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thể thao, dịch vụ của các địa phương, tạo việc làm và tăng thu ngân sách nhà nước, đảm bảo phát triển hiệu quả và bền vững. Các dự án sân golf không được sử dụng đất lúa, đất màu và đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, đất rừng (đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng). Diện tích tối đa dành cho sân golf 18 lỗ là 100ha. Một sân golf không sử dụng quá 5ha là diện tích đất lúa một vụ năng suất thấp. Thời hạn thực hiện đầu tư một dự án sân golf không quá 4 năm, kể từ khi được cấp phép. Tiêu chí tổng hợp quan trọng nhất của một sân golf tuyệt đối không được sử dụng đất lúa 2 vụ. Địa điểm quy hoạch các sân golf chủ yếu là ở vùng trung du miền núi, vùng bãi cát ven biển khu vực miền Trung và các khu vực trọng điểm du lịch của các vùng và cả nước. Dự kiến đến năm 2020 là 89 sân, trong đó 19 sân đã đi vào hoạt động. Trong đó: vùng trung du miền núi Bắc Bộ có 11 dự án sân golf, vùng đồng bằng sông Hồng có 16 dự án, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ có 29 dự án, vùng Tây Nguyên có 8 dự án, vùng Đông Nam Bộ có 21 dự án, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 4 dự án.

Quy hoạch đưa ra các biện pháp chủ yếu để thực hiện như ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật sân golf, quy định về môi trường đối với các dự án sân golf, chính sách đối với người dân địa ohương, chế độ hỗ trợ của doanh nghiệp đào tạo nghề cho dân địa phương v.v…Nguồn vốn đầu tư sân golf gồm nguồn vốn của các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, nguồn vốn liên doanh giữa giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài. Việc sử dụng nguồn vốn thuộc ngân sách để hỗ trợ xây dựng sdân golf chỉ được xem xét trong trường hợp nhà nước có nhu cầu xây dựng sân golf cộng đồng và cho từng dự án cụ thể.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/12/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article