Không phân biệt giờ bình thường, giờ cao điểm, giờ thấp điểm và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, mức kết nối này là 500đồng/phút và 550 đồng/phút tùy trường hợp.

Mức cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động mặt đất được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư số 33/2009/TT-BTTTT ngày 19/11/2009. Không phân biệt giờ bình thường, giờ cao điểm, giờ thấp điểm và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, mức kết nối này là 500đồng/phút và 550 đồng/phút tùy trường hợp.

Thông tư được đăng Công báo ngày 10/12/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article