Theo đó, trường hợp mạng nội hạt và mạng di động kết nối trực tiếp với nhau, mạng nội hạt khởi phát cuộc gọi trả mạng di động kết cuối cuộc gọi, cước kết nối là 415 đồng/phút. Mức kết nối này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư số 29/2009/TT-BTTTT ngày 19/11/2009.

Theo đó, trường hợp mạng nội hạt và mạng di động kết nối trực tiếp với nhau, mạng nội hạt khởi phát cuộc gọi trả mạng di động kết cuối cuộc gọi, cước kết nối là 415 đồng/phút. Mức kết nối này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/12/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article