Phương tiện của các doanh nghiệp được cấp Giấy phép vận chuyển đường bộ GMS chỉ được phép hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách qua lại theo các hành lang, tuyến đường và các cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này
Ngày 17/11/2009, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng.

Phương tiện của các doanh nghiệp được cấp Giấy phép vận chuyển đường bộ GMS chỉ được phép hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách qua lại theo các hành lang, tuyến đường và các cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Mỗi phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách qua biên giới phải xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu Giấy đăng ký phương tiện, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường, Giấy phép vận chuyển đường bộ GMS kèm theo Sổ theo dõi hoạt động của phương tiện, Danh sách hành khách, Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba. Mỗi chuyến đi, phương tiện được phép ở lại lãnh thổ của nước đến không quá 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật, có đủ các điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn (vốn do công dân Việt Nam nắm giữ trong các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải chiếm từ 51% trở lên), tỷ lệ nhân viên (nhân viên có quốc tịch Việt Nam chiếm từ 51% trở lên trong tổng số nhân viên điều hành của doanh nghiệp, hợp tác xã, độ tin cậy, trình độ chuyên môn, năng lực tài chính. Hồ sơ cấp phép gồm: đơn đề nghị; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ hoặc kèm bản chính để đối chiếu); chứng nhận chuyên môn về chuyên ngành vận tải của người phụ trách vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã; báo cáo tài chính trong 3 năm liên tiếp gần nhất được xác nhận bởi cơ quan tài chính địa phương hoặc đơn vị kiểm toán. Bộ Giao thông vận tải hoặc cơ quan được Bộ ủy quyền là cơ quan cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế. Kết quả cấp phép được trả sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Giá cước vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, taxi do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan có thẩm quyền ngành tài chính. Giá cước vận chuyển khách theo hợp đồng, giá cước vận chuyển hàng hóa được thực hiện theo cơ chế thị trường do các bên thỏa thuận.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/12/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article