Ngày 26/11/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; áp dụng đối với thương nhân theo quy định của Luật Thương mại thực hiện hoạt động kinh doanh dầu mỏ hóa lỏng và người sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng tại Việt Nam. Thương nhân nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng chuyên dùng cho riêng mình không kinh doanh trên thị trường không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này.

Ngày 26/11/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; áp dụng đối với thương nhân theo quy định của Luật Thương mại thực hiện hoạt động kinh doanh dầu mỏ hóa lỏng và người sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng tại Việt Nam. Thương nhân nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng chuyên dùng cho riêng mình không kinh doanh trên thị trường không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này.

Thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện sau được xuất, nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG):có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký xuất, nhập khẩu LPG; có cầu cảng thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn, có kho tiếp nhận tầu chở LPG với tổng dung tích các bồn chứa tối thiểu 3.000m3; có tối thiểu 300.000 chai LPG các loại thuộc sở hữu của thương nhân; có trạm nạp LPG vào chai đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo quy định tại Điều 17 Nghị định này; có hệ thống phân phối LPG (bao gồm doanh nghiệp thành viên, chi nhánh doanh nghiệp, cửa hàng hoặc trạm nộp LPG vào ô tô hoặc trạm cấp LPG và có tối thiểu 40 địa lý kinh doanh LPG). Điều kiện để thương nhân sản xuất, chế biên LPG được quy định tại Điều 10 của Nghị định. Chai LPG trước khi đưa vào sử dụng phải thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn, đã đăng ký sử dụng, đăng ký nhãn hàng hóa, thương hiệu theo quy định của pháp luật. Chai LPG đã qua sử dụng phải thực hiện tái kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy định. Thương nhân chủ sở hữu kinh doanh LPG bị sáp nhập hoặc bị giải thể hoặc chuyển đổi ngành nghề không kinh doanh LPG hoặc ngừng hoạt động kinh doanh lâu dài phải thu hồi toàn bộ số chai LPG của mình để bán hoặc nhượng lại cho thương nhân khác kèm theo đầy đủ hồ sơ theo quy định. Cửa hàng bán LPG chai phải đáp ứng các điều kiện: có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPG; có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này; có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp sẽ được Sở Công thương xem xét, thực hiện viêc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Thương nhân kinh doanh LPG đầu mối phải bảo đảm duy trì mức dự trữ lưu thông LPG tối thiểu bằng 7 ngày cung ứng cho hệ thống phân phối thuộc mình quản lý. Thương nhân là tổng đại lý phải đảm bảo mức dự trữ lưu thông tối thiểu 3 ngày cung ứng. Thương nhân kinh doanh LPG vi phạm các quy định tại Nghị định này, tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định được đăng Công báo ngày 9/12/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2010. Các cơ sở kinh doanh LPG của thương nhân đang hoạt động không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này được phép tiếp tục hoạt động đến hết ngày 20/9/2010; sau thời điểm này phải tuân thủ các điều kiện quy định tại Nghị định.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article