Ngày 1/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 2008/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Canh Dần.

Ngày 1/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 2008/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Canh Dần.

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, đánh giá kết quả việc chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội thuộc phạm vi quản lý, kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách kích thích kinh tế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao trở lại. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các địa phương theo dõi sát tình hình giá cả, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của nhân dân trong dịp Tết, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy định về niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, thu phí dịch vụ, ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi tăng giá, nhất là các mặt hàng dinh dưỡng cho trẻ em để kiếm lời bất chính.

Chỉ thị được đăng Công báo ngày 14/12/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article