Ngày 3/9/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề: sản xuất con dấu; sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và nitrate amon hàm lượng cao; sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, sửa chữa súng săn, sản xuất pháo hoa; cho thuê lưu trú, cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng; hoạt động in; dịch vụ cầm đồ; kinh doanh karaoke, vũ trường, xoa bóp; trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh casino; dịch vụ đòi nợ.

Ngày 3/9/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2009/NĐ-CP  quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề: sản xuất con dấu; sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và nitrate amon hàm lượng cao; sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, sửa chữa súng săn, sản xuất pháo hoa; cho thuê lưu trú, cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng; hoạt động in; dịch vụ cầm đồ; kinh doanh karaoke, vũ trường, xoa bóp; trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh casino; dịch vụ đòi nợ.

Nghị định gồm 4 chương, 14 điều: quy định chung; điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tư và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tư; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; điều khoản thi hành.

Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tư bao gồm: văn bản đề nghị; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; Giấy chứng nhận đăng ký thuế; giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy; bản khai lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện hợp pháp theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản khai nhân sự, bản photocopy hộ chiếu, photocopy thẻ cư trú. Khi cơ sở kinh doanh bị phá sản hoặc không kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh,trật tự thì Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự không còn giá trị sử dụng; trường hợp ngừng hoạt động thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ngừng hoạt động phải nộp lại cho cơ quan công an đã cấp giấy đó; trường hợp tạm ngừng hoạt động thì phải có văn bản thông báo cho cơ quan công an nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự biết lý do, thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Nghị định được đăng Công báo ngày 18/9/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2009 và thay thế Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article