Vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

Ngày 20/3/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2009/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet.

Vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính (vi phạm các quy định về giấy phép, về thiết lập mạng internet dùng riêng, vi phạm quy định về đăng ký, sử dụng địa chỉ IP và số hiệu mạng…). Tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính (VPHC) về internet thì bị xử phạt theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi VPHC về internet trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Việt Nam bị xử phạt hành chính như tổ chức, cá nhân Việt Nam. Thời hiệu xử phạt VPHC là một năm kể từ ngày VPHC được thực hiện. Các hình thức xử phạt VPHC bao gồm: cảnh cáo, phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả. Người nước ngoài VPHC còn có thể bị xử phạt trục xuất. Mức phạt tiền thấp nhất là 200.000 đồng (không niêm yết hoặc niêm yết không đầy đủ nội quy sử dụng dịch vụ internet tại địa điểm cung cấp dịch vụ theo quy định, v.v…), cao nhất là 70.000.000 đồng (thiết lập hệ thống thiết bị để cung cấp dịch vụ internet cho công cộng không có giấy phép hoặc sử dụng quá hạn giấy phép cung cấp dịch vụ internet trên 30 ngày, v.v…).

Nghị định được đăng Công báo ngày 18/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article