Ngày 10/3/2009, Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành xổ số điện toán của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô trên địa bàn Thành phố Hà Nội tại Thông tư số 44/2009/TT-BTC.

Ngày 10/3/2009, Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành xổ số điện toán của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô trên địa bàn Thành phố Hà Nội tại Thông tư số 44/2009/TT-BTC.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về sản phẩm xổ số điện toán, đối tượng tham gia dự thưởng, thẻ chọn số dự thưởng, vé xổ số điện toán, đơn vị tham gia dự thưởng, tỷ lệ trả thưởng và cơ cấu giải thưởng, phương thức trả thưởng, thời gian phát hành vé xổ số điện toán, thể lệ tham gia dự thưởng xổ số điện toán, đại lý xổ số điện toán, việc bảo đảm nghĩa vụ thanh toán và thanh toán tiền bán vé số của các đại lý, thông tin quảng cáo và khuyến mại đối với xổ số điện toán, lịch mở thưởng và việc tổ chức mở thưởng, hội đồng giám sát xổ số, thực hiện trả thưởng, việc quản lý lưu trữ và tiêu hủy vé trúng thưởng, điều kiện đối với hệ thống xổ số điện toán, đường truyền dữ liệu xố số điện toán, việc quản lý khai thác dữ liệu từ máy chủ xổ số điện toán, quản lý doanh thu chi phí và việc xử lý đối với giá trị giải đặc biệt lũy kế vượt mức quy định.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký, được đăng Công báo ngày 26/3/2009. Bãi bỏ Quyết định số 4114/QĐ-UBND ngày 15/10/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tạm thời phát hành xổ số điện toán trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article